בחירות מקומיות 2018

תמונה של קלפי

מידע אודות הבחירות המקומית ברכסים 2018

מנהלת הבחירות גב' חנה ויסמן

 

הרישום למזכירים הסתיים, תשובות ניתנות ע"י מנהלת הבחירות

 

קישור לאתר בירור הצבעה ומידע למועמד

קישור ללומדה באתר משרד הפנים

הודעה מספר 1 רכסים