אנו מודים למשרד לשיווין חברתי על הסיוע והתמיכה באתר החדש לרווחת התושבים.