דבר ראש המועצה

בשל הקירבה לבחירות דבר רה"מ יעלה לאחר הבחירות.