דרושים ומכרזי כוח אדם

שם המכרז

 מנהל/ת מחלקה לשירותי רווחה ב- 100% משרה

תאריך אחרון להגשה

28/3/19 בשעה 14:00

תיאור משרה, לחצו כאן.

לפרטים נוספים ניתן לפנות: 04-8308450

 ‎‎על מנת להגיש מועמדות יש להגיש את המסמכים הבאים:

Øטופס הגשת מועמדות, לחצו כאן.
Øקורות חיים.
Øתעודות השכלה.
Øניסיון מקצועי והמלצות.

ע"פ הוראות חוק שיוויון הזדמנויות בעבודה התשמ"ח 1988, המכרזים ומודעות הדרושים המפורסמים מתייחסים לגברים ונשים כאחד.