דרושים ומכרזי כוח אדם

שם המכרז

 מהנדס/ת המועצה ב- 100% משרה

תאריך אחרון להגשה

6/8/19 בשעה 12:00

תיאור משרה, לחצו כאן.

לפרטים נוספים ניתן לפנות: 04-8308402 או 04-8308450

 ‎‎על מנת להגיש מועמדות יש להגיש את המסמכים הבאים:

Øטופס הגשת מועמדות, לחצו כאן.
Øקורות חיים.
Øתעודות השכלה.
Øניסיון מקצועי והמלצות.
את המסמכים ניתן להעביר בדוא"ל :etyh@rekhasim.muni.il 

ע"פ הוראות חוק שיוויון הזדמנויות בעבודה התשמ"ח 1988, המכרזים ומודעות הדרושים המפורסמים מתייחסים לגברים ונשים כאחד.

שם המכרז

 מנהל/ת מחלקת חינוך ב- 100% משרה

תאריך אחרון להגשה

26/8/19 בשעה 12:00

תיאור משרה, לחצו כאן.

לפרטים נוספים ניתן לפנות: 04-8308402 או 04-8308450 

 ‎‎על מנת להגיש מועמדות יש להגיש את המסמכים הבאים:

Øטופס הגשת מועמדות, לחצו כאן.

Øקורות חיים.
Øתעודות השכלה.
Øניסיון מקצועי והמלצות.
את המסמכים ניתן להעביר בדוא"ל :etyh@rekhasim.muni.il 
 

ע"פ הוראות חוק שיוויון הזדמנויות בעבודה התשמ"ח 1988, המכרזים ומודעות הדרושים המפורסמים מתייחסים לגברים ונשים כאחד.