המועצה הקימה מוקד חירום שעוזר לתושבים

הן ברכישת קניות , תרופות, מידע ועוד…

למוקד החירום

04-6621531

לצפיה בעשיה