מחלקת הנדסה ממלאת תפקיד מרכזי ועיקרי בתכנון ובפיתוח של הישוב, וזאת על מנת לשפר את איכות חיי התושבים ולקדם את תנופת הפיתוח והבניה ביישוב. במסגרת פיתוח היישוב ועל-פי תכניות מאושרות, מחלקת הנדסה מקדמת ומלווה תכנון מפורט וביצוע פרויקטים שונים כגון: הקמת מבנים ציבוריים ומוסדות חינוך, פיתוח תשתיות, שטחים ציבוריים פתוחים, פרויקטים תחבורתיים, תעשייה ומסחר.

המחלקה עוסקת גם בקידום פרויקטים תחבורתיים כגון: תמרור, התקני בטיחות, שינויים גיאומטריים, מעגלי תנועה ופרויקטים נוספים הקשורים לתחבורה, בתיאום עם משרד התחבורה ובאישור ועדת התחבורה במועצה המקומית.

בפני המחלקה אתגרים תכנוניים ופרויקטים רבים בעלי השפעה רבתי על אופי היישוב בעתיד ועל איכות ורווחת חיי התושבים.

באחריות מחלקת ההנדסה

• תיאום ובקרה על מתכננים בתחום בנין עיר כגון: תכניות מתאר לרכסים, הרחבת הישוב מזרחה (שכונת הפרסה), תכניות תב"ע פרטיות של יזמים ותושבים.
• פרויקטים ציבוריים – טיפול בתכנון ובתיאום בין מתכננים בבניית מוסדות ציבור וחינוך, כמו גם עבודות פתוח ושיפור פני העיר.
• פיקוח על קבלנים בביצוע הפרויקטים הציבוריים ברכסים.
• קשר מקצועי שוטף עם הוועדה המקומית לתכנון ובנייה ועם הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה מורדות הכרמל בנוגע לתוכניות מתאר, בקשות בניה וכדומה. וכן קשר מקצועי ושוטף עם תאגיד המים פלגי מוצקין, ותאגידים ציבוריים רלוונטיים.
• בדיקת תכניות הגשה להיתרי בניה והכנת תחשיבים לאגרות בניה, וריכוז הטיפול בתוכניות בין מחלקת גביה ותאגיד המים פלגי מוצקין.
• הנגשת המרחב הציבורי: מבני ציבור, גני משחקים ותחנות אוטובוס.
• טיפול בתקציבי ממשלה בתחום ההנדסה והכנת תקציבים לפרויקטים ציבוריים ומעקב אחר ביצועם.
• אחזקה שוטפת של תשתיות, כבישים, מדרכות, מתקני משחקים וכדומה.
• מכרזים לעבודות המתבצעות ע"י קבלני חוץ, פרסומם, טיפול בבדיקתם והכנת החומר לוועדת מכרזים.
• טיפול בנושא מבנים מסוכנים.
• הכנת היישוב לחירום במכלול ההנדסה.
• טיפול ותיאום בנושא רישיונות חפירה לקבלנים במרחב הציבורי.
• תנועה: טיפול שוטף ותיאום בנושא תחבורה, תנועה ותמרור עם הגורמים השונים.
• הקצאת מקומות חניה לנכים במרחב הציבורי .

לפרטים והגשת בקשה לחניית נכים הקש כאן

 

היתרי בניה

בקשות להיתרי בניה ניתנות ע"י הועדה המרחבית "מורדות כרמל" בה חברה המועצה המקומית רכסים. הוועדה מטפלת בכל הקשור לרישוי על הבנייה ביישוב.

ליצירת קשר: טלפון 04-8676296 פקס: 04-8671652


לאתר הוועדה  מורדות הכרמל לחצו כאן >>

*תוכלו לקבל מידע תכנוני ומעקב אחר בקשות מערכת gis, שעות קבלת קהל ועוד.