מחלקת החינוך אחראית לפיתוח ועיצוב מדיניות החינוך במועצה, במכלול תחומי העיסוק של מערכת החינוך

מערכת החינוך רואה לנגד עיניה את המצוינות כערך עליון, ולפיכך נותנת המחלקה מענה מקצועי למגוון צרכי הקהילה, תוך שימת דגש על עזרה מרבית בתחום הלימודי באמצעות מערכת החינוך – כדי שכלל התלמידים יצליחו בלימודיהם.
כמו כן, מערכת החינוך במועצה דואגת לפעילויות חינוכיות תרבותיות לכלל שכבות הגיל – טף ילדים ונוער.

המחלקה מייצגת את המועצה בפני גורמי חוץ בתחום החינוך.

באחריות מחלקת החינוך והתרבות

 • רישום תלמידים ודיון בבקשות ההעברה.
 • שילוב תלמידים למסגרות חינוך מיוחד.
 • חונכות לתלמידים.
 • אחזקה ושיפוץ מבני חינוך.
 • רכישת ציוד וריהוט למוסדות החינוך.
 • העברת תקציבים למוסדות חינוך.
 • ביטחון ובטיחות מוסדות חינוך.
 • הסדר הסעות לתלמידים זכאים.
 • מתן אישורי חוץ לתלמידים זכאים.
 • היערכות לשעת חירום, סיכון ומצוקה.
 • ייצוג המועצה בתחום החינוך בפני כלל גורמי חוץ.
 • טיפול באגרות חוץ.
 • פעילויות תרבות רבות לתלמידי כלל מערכת החינוך.
 • מיזם "לפידות" בבתי הספר.
 • "שלהבת" – מיזם תגבור שעות לתלמידות מתקשות.
 • הפעלת ספריה.
 • שילוב סייעות לתלמידים מתקשים.התפתחות הילד.