המועצה המקומית מחלקת מזון לקשישים ולמשפחות בישוב

לקראת חג הפסח חילקה המועצה חבילות מזון

לתושבים בעיקר למשפחות החולים ולנזקקים