דוד נגר
מנהל המח' לשירותים חברתיים

שעות קבלת קהל: 14:30 – 8:00 בתיאום מראש 

כתובת: הרב קוק 2 רכסים