מכרזים

התקשרויות מועצה מקומית רכסים באמצעות החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ

קישור לחברה למשק וכלכלל

קישור לאתר

 


רשימת מכרזי מועצה:

שם המכרז: פתוח גני משחקים ברכסים

שם המכרז: מכרז הפקת אירועים