מכרזים

התקשרויות מועצה מקומית רכסים באמצעות החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ

קישור לחברה למשק וכלכלל

קישור לאתר

 

 

רשימת מכרזי מועצה