מכרזים

התקשרויות מועצה מקומית רכסים באמצעות החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ

קישור לחברה למשק וכלכלל

קישור לאתר


רשימת מכרזי מועצה:

מכרז מס' 23/2018   שם המכרז: פתוח גני משחקים ברכסים

מכרז מס' 26/2018   שם המכרז: מכרז הפקת אירועים

מכרז מס' 6/2019     שם המכרז: השתתפות בשירותי חונכות