בימים האחרונים יש עליה מדאיגה בחולים ומבודדים ביישוב.

הם ומשפחותיהם זקוקים לנו.

המשימות : קניית מזון, שינוע תרופות וביצוע חלוקות שונות.

מוקד קורונה קולט עשרות פניות ביום.

לאור ריבוי החולים אנו נערכים לכך ופונים למתנדבים שירתמו לסייע.

מי שמעוניין להצטרף,  ניתן לפנות:

פרטי יצירת קשר

יוסי מוזס

מיכאל כהן