רווחה - שירותים חברתיים

בעלי תפקידים ופרטי התקשרות

פרטי יצירת קשר

דוד נגר
מנהל המח' לשירותים חברתיים

יבגניה מצ'ניקוב
עו"ז מנהלת משרד

חנה אברהם
עו"ז מזכירה

איריס יוסף
עו"ס לזקן

אורלי כהן
עו"ס לסדרי דין

יעל מרלין שני
עו"ס במרכז טיפול במשפחה

לירי פינטו
עו"ס משפחה

שירן שהין
עו"ס מינהל מוגבלויות

ענבל תייר
עו"ס במרכז טיפול במשפחה

אסתר רוטמן
עו"ס נוצ"ץ

ציפורה שיטרית
עו"ס לחוק נוער

ציפי פרידמן
עו"ס קהילתית

אסתי בראון
עו"ס נוצ"ץ

אריה קנר
עו"ס מועדוניות

נאוה ירימי
עו"ס תחנה לטיפול במשפחה

אהבה שגיא
עו"ס נוצ"ץ

נחמה סגל
עו"ס משפחה