פרויקט "בשבתך בביתך"

לאור המצב הבלתי שיגרתי, בו היכלי הישיבות עדיין סגורים.

וכדי להגדיל תורה ולהאדירה יוצאת המועצה בפרויקט הנפלא "בשבתך בביתך"

לעידוד לימוד התורה לבחורי הישיבות הגדולות והקטנות

לפרטים:

בשבתך בשבתך בביתך פרויקט