צהרוני צמיח"ה רכסים

מתנ''ס רכסים מפעיל את צהרוני ''ניצנים'' בגני הילדים ובכיתות א-ב בישוב.
הצהרונים פועלים בכלל המוסדות בחינוך הרגיל ובחינוך המיוחד.
הצהרונים מהווים מסגרת חינוכית הפגתית הפועלת כהמשך ללימודי הבוקר, ומספקת  מענה פדגוגי ורגשי תוך פיתוח מיומנויות חברתיות בדרך חוויתית, המתבססת על תוכנית מקצועית וחוגי העשרה.
צוות המתנ''ס פועל בשיתוף מלא עם מחלקות החינוך, הרווחה ושפ''ח שבמועצה המקומית, ועם הנהלת מוסדות החינוך.

מידע על הצהרונים

התוכנית הפדגוגית

חוגי העשרה ולמידה

הכשרה מקצועית

מה בתפריט

חופשות וחגים

 

רישום לצהרונים