בס"ד

הורים יקרים!

בתאריכים אלו הרישום לגנים ולבתי ספר

זכרו לרשום את ילדיכם!!לפרטים אודות הרישום:

רישום לבתי הספר ולגנים