לרווחת התושבים המועצה בשיתוף המשטרה פועלת

למען השמירה על הישוב, הן בימות החול

והן בשבתות ובימים טובים שגם בהם מסתובבת הניידת

כמובן, שלקראת פורים יש צורך בזהירות מיוחדת

מכל הנפצים, הקפצונים והפיקות אף הפשוטות ביותר

התלמידים מקבלים מידי שנה הדרכה בבתי הספר ותהלוכה

מיוחדת בשיתוף גורמי הצלה מסתובבת בישוב במטרה

להחדיר את המודעות שלא מנפצים את שמחת הפורים.

 

רכב שיטור קהילתי חדש!