שם ביה"ס כתובת טל' בבי"ס פקס מייל
תלמוד תורה תשב"ר הרב רח' מעלות דוד 1 04-9847734 04-9847735 tashbar@bezeqint.net
תלמוד תורה יקירי רכסים רח' הרב עובדיה יוסף 12 04-9847869 04-9849486 elgross@yakirey.com
תלמוד תורה דרכי תורה רח' בני תורה 46 04-9847495   Bruk100@gmail.com
תלמוד תורה תורת חיים רח' הרב קוק 26 04-9040427   shafir6@gmail.com
תלמוד תורה מפי עוללים האורנים 14 04-9040908 04-9040908 9040908@gmail.com
תלמוד תורה- תורה ודעת

כתובת הרב קוק 36 רכסים

04-8260157   t0533112467@gmail.com

דרכי חיים - בנים

השקמים 7 רכסים

04-9040872

 

dc@tzlev.com

חכמת ישראל - בנים קריית אור חדש- מעלה הצוהר 1 04-6043347 04-9846138

ci@tzlev.com

צוהר לטוהר  קריית אור חדש -מעלה הצוהר 3 04-8722526 04-9846138 tzohar@tzlev.com
בצוותא - יסודי תורני קריית אור חדש- דרך יוסף פלץ 1 רכסים 04-9846511   betzavta.yesodi@gmail.com
בית ספר בית יעקב יסודי רח' דרך הרב 7 04-9846480 04-9847884 312314@chatz.org.il
בית ספר בית יעקב תיכון רח' חצב 2 04-9040487 04-9849502 s9040487@gmail.com
בית ספר אוהל שרה רח' הרב עובדיה יוסף 14 072-2507086 04-9040442 ohelsara.r@yakirey.com
בית ספר בת מלך רח' האורנים 14 04-9849787   batmelech@012.net.il
אור חדש תיכון בנות קריית אור חדש- דרך יוסף פלץ 1 רכסים 04-9846511 04-9846066 orchadashb540@gmail.com
בית ספר ממגד גבעות - תיכון האלונים  34 04-6444862   mg6444862@gmail.com

נוות יעקב- בנות

מעלה הצוהר 2 רכסים

04-8805930

  nevat.yakov10@gmail.com