חזון

שיפור חזות פני המועצה לרווחת התושבים באופן יעיל ומקצועי וברמת שירות גבוהה.
תפקידה של מחלקת התפעול לדאוג שהישוב יהיה נקי ונעים, שכל המעברים הציבוריים, הרחובות, והמדרגות ישמרו נקיים.
המחלקה מפעילה מידי יום ביומו צוותים לאיסוף אשפה, מנופים לאיסוף גרוטאות וגזם, מטאטא כביש, מכונת שטיפה בלחץ גבוה, גיזום עצים ופתיחת מעברים, ניקיון גני המשחקים ואכיפה ופיקוח.
המחלקה פועלת עפ"י תוכנית סדורה מראש של טיאוט רחובות בתדירות שנקבעה ע"י מנהל המחלקה, כמו כן האיסוף ופינוי האשפה עפ"י תוכנית בתדירות המתאימה לאופיו של כל רחוב ורחוב.
אנו משקיעים את מירב המשאבים וכח אדם על מנת לשמור על המועצה נקיה!


מחלקת תברואה

 • טאטוא רחובות מכני וידני
 • פינוי אשפה גזם וגרוטאות
 • סילוק פגרי בעלי חיים
 • איתור מפגעים תברואתיים

מחלקת גינון

 • תחזוקה ופיתוח שטחי גינון
 • גיזום עצים, שיחים
 • תחזוקת מערכות השקיה ממוחשבות
 • פיקוח וניהול קבלני הגינון
 • מענה לקריאות 106

מחלקת הפיקוח העירוני 

 • איכות סביבה
 • פסולת / ופסולת בניה במקומות שאינם מורשים
 • רכבים נטושים/ גרוטאות/ - סכנה לציבור
 • פיקוח ובקרה ומתן דוחות אכיפה

מחלקת גנים ציבוריים

 • ניקיון ושטיפה של גני המשחקים
 • שטיפת מדרכות
 • שטיפת פחים
 • ניקיון לוחות המודעות

מחלקת שירות וטרינרי

 • ניהול השירותים הווטרינרים במועצה.
 • פיקוח ואכיפה של חוקים ותקנות הנוגעים לרישוי ולאחזקת בעלי חיים .
 • פיקוח ואכיפה של פעולות הנוגעות למזון מן החי מכירה, שיווק, החזקה, הובלה, אכסון.
 • פיקוח ובקרה אחר עבודת הכלבייה המספקת שירותים למועצה.
 • חיסון כלבים

מוקד 106