טפסים למילוי והגשה

בתיבה הנמצאת בפתח מחלקת הגביה, מרכז שירות לאזרח רח' דרך הרב 2 רכסים.


בקשה לפטור מנכס או לנכס שאינו ראוי לשימוש

טופס בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה לנזקק לשנת הכספים 2018

בקשה לאישור טאבו /אישור לצורך מתן משכנתא 

טופס בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה לנזקק לשנת הכספים 2018

טופס בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה לנזקק לשנת הכספים 2018