אזרחים ותיקים:

המחלקה מעניקה יעוץ, הדרכה וטיפול לאזרחים מבוגרים ובני משפחותיהם בכל הנוגע להתמודדות עם קשיים ומשברים בתקופת הזקנה.

עו"ס איריס יוסף – iris@rekhasim.muni.il

היחידה הקהילתית:

העבודה הסוציאלית הקהילתית עוסקת בהעצמת קבוצות וקהילות, בניית קהילה ופיתוח שירותים ומענים ההולמים את צורכי הקהילה בהשתתפות של הלקוחות ביזום, תכנון ויישום המענים.
היחידה לעבודה קהילתית ברשות פועלת בשיתוף עם משרד השיכון-אגף שיקום שכונות וכן עם ארגונים חברתיים שונים, מחלקות העירייה ותושבים.

יחידת ההתנדבות:

היחידה להתנדבות מגייסת ומפעילה מתנדבים ותכניות התנדבות לאנשים בקהילה המעוניינים להתנדב בפעולות רווחה ופועלת בקשר ישיר עם ארגוני מתנדבים ברשות.

במסגרת הפעילות ההתנדבותית ניתנת למתנדב הזדמנות לעסוק בתחום הקרוב ללבו, ליכולתו ולניסיון שרכש במהלך החיים – וכל זאת למען הזולת.

טופס הצטרפות להתנדבות בחירום ובשגרה

אנשים עם מוגבלויות: 

אדם עם מוגבלות מוגדר כאדם עם לקות פיזית או שכלית לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית אשר בשלה מוגבל תפקודו באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים. מוגבלותו של האדם משקפת גם את יחסי הגומלין בין תפקודו של הפרט  לבין התייחסות החברה אליו.

משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים פועל להבטחת שילובם של האנשים עם המוגבלות בתחומי התעסוקה, דיור, הקהילה והחברה ולקדם השתתפות שוויונית ופעילה בכל תחומי החיים על מנת לאפשר להם לחיות את חייהם בעצמאות מרבית ובכבוד, תוך מיצוי מלוא יכולתם.

 

אוכלוסיות היעד העיקריות:

אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית.

אנשים עם אוטיזם.

אנשים עם נכויות פיזיות.

אנשים עם עיוורון/לקות ראייה.

אנשים עם חירשות/לקות שמיעה.

אנשים עם מחלות ניווניות.

אנשים עם לקויות למידה והנמכה קוגניטיבית.

שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות