בס"ד

פעילות הספרייה הציבורית באופן מלא גם בחופשת הקיץ

השירות יינתן בהתאם להנחיות משרד הבריאות:

  • יש להקפיד על מדידת חום ועטית מסיכה בכניסה לספרייה.
  • השירות יינתן באופן פרטני ותוך שמירת מרחק בין האנשים.
  • יש לתכנן את ניהול התורים ואת כניסת האנשים לספרייה במינון מותר- מספר האנשים בו זמנית.
  • אין לשהות בספרייה לצורך קריאת ספרים.
  • הכניסה תתאפשר לנציג אחד ממשפחה.

הספרייה הניידת – לא פעילה

  ספריה ניידת