"ונשמרתם לנפשותכם"

ברכסים נזהרים מנגיף הקורונה

נגיף הקורונה מתפשט בעולם הגיע גם לארץ ישראל.

עלינו להיזהר ולהישמע להוראות משרד הבריאות: נגיף הקורונה 1
הנחיות מעודכנות ליום שני כ' באדר 16 במרץ אפשר לקרוא:  נגיף הקורונה 2