מדיניות המועצה בתחומים הרלוונטיים להליכי רישוי עסקים

קיום דיני תכנון ובניה

המטרה: לגבש נוהל אשר מסדיר את התהליך לקבלת רישיון עסק זמני כאשר העסק אינו עומד בדיני התכנון ובניה.


נוהל לעסקים אשר אינם עומדים בחוק התכנון והבניה

עסקים במבנים שיש להם היתר ונעשו שינויים שמוגדרים "כזוטי דברים" ואין בכוונת הועדה לתו"ב להגיש כתב אישום בנושא יינתן רישיון עסק (לאחר חו"ד של היועצ"מ של המועצה).

לגבי בקשות לרישיון עסק המתקיים במבנה ללא היתר בניה ואו חריגות בניה יינתן רישיון עסק זמני בהתקיים התנאים הבאים:

  • אין בכוונת הועדה לתו"ב להגיש כתב אישום.
  • אישור של יועץ בטיחות מוסמך על יציבות המבנה ושלא תהיה סכנה לאיכלוס.
  • אישור כל הגורמים הרלוונטיים לעסק (כבאות משרד הבריאות משטרה ועוד).
  • התחייבות אישית של בעל העסק ואו הנכס לפעול בנושא ולהנפיק תכנית לגליזציה אשר תקבל היתר בנייה מהועדה לתו"ב.

עם מילוי כל התנאים והאישורים מהגורמים הנדרשים יונפק רישיון עסק זמני לשנה.

כעבור שנה , לאחר בדיקה עם הועדה לתו"ב ובמידה ויובהר שלעסק יש היתכנות לקבלת היתר בניה ויוכח התקדמות בתהליך זה יונפק רישיון עסק זמני לשנה.  יודגש כי מתן רישיון עסק זמני לא יהווה אישור על היתר בניה.


הוצאת פריטים מחוץ לכותלי  העסק

לא תותר הוצאת סחורות, כיסאות ושולחנות ושמשיות לרשות הרבים.

הקמת פרגולות, מרקיזות סגירות חורף ומתקני שילוט מותנה באישור מח' רישוי עסקים, הנדסה (והועדה לתו"ב במקרים אשר החוק מחייב זאת).

שעות פריקה וטעינה בעסקים

תותר פריקה וטעינה בעסקים רק בשטח אשר יועד לכך, הפריקה והטעינה יותרו בין השעות  7:30 בבוקר ועד 15:00 אחה"צ.

שעות פתיחה וסגירה לעסקים

קיים חוק עזר בנושא

פעילות מרכולים בימי החול תותר עד השעה 23:30 בלילה.

פעילות בתי אוכל קיוסקים ומזנונים עד השעה 22:30.

לא תותר פתיחת עסק מסוג כלשהו בשעות שלאחר מכן עד 6:00 בבוקר.

בימי שישי וערבי חג יסגרו העסקים עד שעתיים לפני כניסת השבת או החג.

בערבי ימי השואה  והזיכרון לחללי צה"ל ופעולות האיבה ,יסגרו העסקים בשעה 18:30 בערב ויפתחו למחרת בבוקר.


אירועים המוניים

מועצה מקומית רכסים מקדמת בברכה כל פעילות קהילתית ותסייע למעוניינים בהדרכה וייעוץ.

יש לתאם כל אירוע עם המשטרה לגבי התנועה והאבטחה במקום האירוע.

אם האירוע נערך בשטח ציבורי, מוסדות ציבור נדרש אישור מנהל מח' רישוי עסקים לדוגמא:

  • אירוע המוני המאורגן ע"י עמותה ומוסדותיה.
  • פעילות בתוך מבנה קבע.
  • פעילות הנערכת בתוך בתי ספר לתלמידי בית הספר שלא בתשלום ושנערכת ע"י צוות בית הספר או כל גורם שהוא.
  • עצרת מחאה  או זיכרון שכוללת נאומים.
  • הכנסת ספר תורה שאינה כרוכה בהקמת אתר מחוץ לשטח בית הכנסת.
  • אירועים אשר בהם יופיעו אומנים יתנהלו בכפוף לצו וחוק רישוי עסקים.

יש לדווח על  כל אירוע ציבורי למח' רישוי עסקים 21 יום לפני קיומו.

שעות הפעילות תותר רק בימי א-ה ובמוצ"ש עד השעה 23:30.


 הפעלת  מתקנים ומתנפחים

כל הפעלה של מתקנים ומתנפחים בשטח היישוב.

יהיו חייבים בתהליך של הסדרה ופיקוח מול מחלקת רישוי עסקים.