שכונת גבעת הפרסה ומרכז עירוני חדש בהפקדה!!!

לאחר כ-30 שנה של מאמץ לפיתוח הישוב רכסים,

מפרסם הותמ"ל את הפקדת התכניות הסופיות

לשכונה החדשה ולמרכז העירוני!