בס"ד

"ונשמרתם לנפשותיכם"

גם מערכת החינוך מתמודדת עם נגיף הקורונה

מערכת החינוך הפועלת גם היא בהתאם להוראות