מחלקות המועצה


ספריה ציבורית
קרא עוד
חינוך ותרבות
קרא עוד
מוקד שירות לאזרח
קרא עוד
מחלקת אחזקה
קרא עוד
מחלקת שפ"ע
קרא עוד
הנדסה
קרא עוד
גביה וארנונה
קרא עוד
מנהל כספי
קרא עוד
מזכיר וביטחון
קרא עוד