דלג לתוכן

ברכסים נזהרים מהקורונה

"ונשמרתם לנפשותכם"

ברכסים נזהרים מנגיף הקורונה

נגיף הקורונה מתפשט בעולם הגיע גם לארץ ישראל.

עלינו להיזהר ולהישמע להוראות משרד הבריאות
נגיף הקורונה

הנחיות מעודכנות ליום שני כ' באדר 16 במרץ אפשר לקרוא:  נגיף הקורונה 2