גם ברכסים נוהגים לאט יותר!

מהירות מופרזת מגבירה את הסיכון להתרחשותה של תאונת דרכים ולחומרת הפגיעה

במקרה של תאונה .  מחקרים מראים, כי מהירות מופרזת מעורבת בגרימתן של 30%

מתאונות הדרכים הקטלניות!

סעו לאט יותר