דלג לתוכן

דרושים ומכרזי כוח אדם

שם המכרז

מכרז חיצוני מס' 1/2021

מזכיר מחלקת חינוך – 100% משרה

תאריך אחרון להגשה

15/2/2021   בשעה 14:00  

תיאור המשרה – לתפקיד מזכיר מחלקת חינוך

על מנת להגיש מועמדות יש להגיש את המסמכים הבאים:

לפרטים ניתן לפנות לגב' אתי חקק – etyh@rekhasim.muni.il

ע"פ הוראות חוק שיוויון הזדמנויות בעבודה התשמ"ח 1988, המכרזים ומודעות הדרושים המפורסמים מתייחסים לגברים ונשים כאחד.

שם המכרז

מכרז חיצוני מס' 2/2021

עובד יחידת גבייה – 100% משרה

תאריך אחרון להגשה

15/2/2021   בשעה 14:00  

תיאור המשרה – לתפקיד עובד יחידת גבייה

על מנת להגיש מועמדות יש להגיש את המסמכים הבאים:

לפרטים ניתן לפנות לגב' אתי חקק – etyh@rekhasim.muni.il

ע"פ הוראות חוק שיוויון הזדמנויות בעבודה התשמ"ח 1988, המכרזים ומודעות הדרושים המפורסמים מתייחסים לגברים ונשים כאחד.

שם המכרז

מכרז חיצוני מס' 3/2021

עובד אחזקה – 100% משרה

תאריך אחרון להגשה

15/2/2021   בשעה 14:00  

תיאור המשרה – לתפקיד עובד אחזקה

על מנת להגיש מועמדות יש להגיש את המסמכים הבאים:

לפרטים ניתן לפנות לגב' אתי חקק – etyh@rekhasim.muni.il

ע"פ הוראות חוק שיוויון הזדמנויות בעבודה התשמ"ח 1988, המכרזים ומודעות הדרושים המפורסמים מתייחסים לגברים ונשים כאחד.