דרושים ומכרזי כוח אדם

שם המכרז

רכזת צעירות להובלת תוכנית 'בטאצעירים' יישובית ברשות רכסים ב- 50% משרה 

 

תאריך אחרון להגשה

31/08/2020

תיאור משרהלחצו כאן. 

ע"פ הוראות חוק שיוויון הזדמנויות בעבודה התשמ"ח 1988, המכרזים ומודעות הדרושים המפורסמים מתייחסים לגברים ונשים כאחד.