דרושים ומכרזי כוח אדם

שם המכרז

 רכז תוכנית מרחב לקידום תעסוקת צעירים/ות 

במצבי סיכון- יתד ב-50% משרה

תאריך אחרון להגשה

06/01/2020

תיאור משרה, לחצו כאן

לפרטים נוספים ניתן לפנות:   04-8308415

‎‎על מנת להגיש מועמדות יש להגיש את המסמכים הבאים:

Øטופס הגשת מועמדות, לחצו כאן.
Øקורות חיים.
Øתעודות השכלה.
Øניסיון מקצועי והמלצות.

את המסמכים ניתן להעביר בדוא"ל:  davidn@rekhasim.muni.il

 

ע"פ הוראות חוק שיוויון הזדמנויות בעבודה התשמ"ח 1988, המכרזים ומודעות הדרושים המפורסמים מתייחסים לגברים ונשים כאחד.

שם המכרז

עו"ס משפחות ב- 75% משרה

תאריך אחרון להגשה

06/01/2020

תיאור משרה, לחצו כאן.

לפרטים נוספים ניתן לפנות: 04-8308415 

 ‎‎על מנת להגיש מועמדות יש להגיש את המסמכים הבאים:

Øטופס הגשת מועמדות, לחצו כאן.

Øקורות חיים.
Øתעודות השכלה.
Øניסיון מקצועי והמלצות.
את המסמכים ניתן להעביר בדוא"ל :davidn@rekhasim.muni.il
 

ע"פ הוראות חוק שיוויון הזדמנויות בעבודה התשמ"ח 1988, המכרזים ומודעות הדרושים המפורסמים מתייחסים לגברים ונשים כאחד.

שם המכרז

תאריך אחרון להגשה

 עו"ס נוער וצעירים ב-50% משרה

06/01/2020

תיאור משרה, לחצו כאן.

לפרטים נוספים ניתן לפנות: 04-8308415 

 ‎‎על מנת להגיש מועמדות יש להגיש את המסמכים הבאים:

Øטופס הגשת מועמדות, לחצו כאן.

Øקורות חיים.
Øתעודות השכלה.
Øניסיון מקצועי והמלצות.
את המסמכים ניתן להעביר בדוא"ל :davidn@rekhasim.muni.il
 

ע"פ הוראות חוק שיוויון הזדמנויות בעבודה התשמ"ח 1988, המכרזים ומודעות הדרושים המפורסמים מתייחסים לגברים ונשים כאחד.

שם המכרז

תאריך אחרון להגשה

 עו"ס קהילתי ב-100% משרה

06/01/2020

תיאור משרה, לחצו כאן.

לפרטים נוספים ניתן לפנות: 04-8308415 

 ‎‎על מנת להגיש מועמדות יש להגיש את המסמכים הבאים:

Øטופס הגשת מועמדות, לחצו כאן.

Øקורות חיים.
Øתעודות השכלה.
Øניסיון מקצועי והמלצות.
את המסמכים ניתן להעביר בדוא"ל :davidn@rekhasim.muni.il
 

ע"פ הוראות חוק שיוויון הזדמנויות בעבודה התשמ"ח 1988, המכרזים ומודעות הדרושים המפורסמים מתייחסים לגברים ונשים כאחד.