דרושים ומכרזי כוח אדם

שם המכרז

 מזכיר לשכת מנכ"ל ב- 100% משרה

תאריך אחרון להגשה

09/08/2020

תיאור משרה, לחצו כאן.

לפרטים נוספים ניתן לפנות: 04-8308450 

 ‎‎על מנת להגיש מועמדות יש להגיש את המסמכים הבאים:

Øטופס הגשת מועמדות, לחצו כאן.

Øקורות חיים.
Øתעודות השכלה.
Øניסיון מקצועי והמלצות.
את המסמכים ניתן להעביר בדוא"ל :etyh@rekhasim.muni.il 
                       גילוי נאות – המשרה מאוישת  במילוי מקום.

ע"פ הוראות חוק שיוויון הזדמנויות בעבודה התשמ"ח 1988, המכרזים ומודעות הדרושים המפורסמים מתייחסים לגברים ונשים כאחד.

שם המכרז

תאריך אחרון להגשה

 מנהל שפ"ע ב-100% משרה

09/08/2020

תיאור משרה, לחצו כאן.

לפרטים נוספים ניתן לפנות: 04-8308415 

 ‎‎על מנת להגיש מועמדות יש להגיש את המסמכים הבאים:

Øטופס הגשת מועמדות, לחצו כאן.

Øקורות חיים.
Øתעודות השכלה.
Øניסיון מקצועי והמלצות.
את המסמכים ניתן להעביר בדוא"ל :etyh@rekhasim.muni.il 
 

ע"פ הוראות חוק שיוויון הזדמנויות בעבודה התשמ"ח 1988, המכרזים ומודעות הדרושים המפורסמים מתייחסים לגברים ונשים כאחד.

שם המכרז

 מזכיר ואחראי מוקד ב- 100% משרה

תאריך אחרון להגשה

09/08/2020

תיאור משרה,לחצו כאן.

לפרטים נוספים ניתן לפנות: 04-8308450 

 ‎‎על מנת להגיש מועמדות יש להגיש את המסמכים הבאים:

Øטופס הגשת מועמדות, לחצו כאן.

Øקורות חיים.
Øתעודות השכלה.
Øניסיון מקצועי והמלצות.
את המסמכים ניתן להעביר בדוא"ל :etyh@rekhasim.muni.il 
                       גילוי נאות – המשרה מאוישת  במילוי מקום.

ע"פ הוראות חוק שיוויון הזדמנויות בעבודה התשמ"ח 1988, המכרזים ומודעות הדרושים המפורסמים מתייחסים לגברים ונשים כאחד.

שם המכרז

תאריך אחרון להגשה

עובד אחזקה ברשות  ב-100% משרה

09/08/2020

תיאור משרה, לחצו כאן.

לפרטים נוספים ניתן לפנות: 04-8308415 

 ‎‎על מנת להגיש מועמדות יש להגיש את המסמכים הבאים:

Øטופס הגשת מועמדות, לחצו כאן.

Øקורות חיים.
Øתעודות השכלה.
Øניסיון מקצועי והמלצות.
את המסמכים ניתן להעביר בדוא"ל :etyh@rekhasim.muni.il 
 

ע"פ הוראות חוק שיוויון הזדמנויות בעבודה התשמ"ח 1988, המכרזים ומודעות הדרושים המפורסמים מתייחסים לגברים ונשים כאחד.