המועצה בשיתוף עזר מציון למען התושב

המועצה המקומית בשיתוף עזר מציון עומדים לשירות התושב.

תושבים הנמצאים בבידוד וזקוקים לעזרה או סיוע

או לכל עזרה שהיא בנושא הקורונה ניתן לפנות

למוקד המועצה בטלפון  106