דלג לתוכן

רשימת חברי המועצה

מס' שם פרטי ומשפחה כתובת טלפון בית
1. דן כהן-ראש המועצה רח' שימעונוביץ 3 04-9846628
2. יצחק רייך- סגן ומ"מ רח' חצב 7 04-9847449
3. פנחס ברויאר רח' הדקל 20 04-9040456
4. אברהם ישעיה דנציגר רח' סביון 20 04-9040535
5. מיכאל פוקס רח'סביון 38 04-9040627
6. איתמר ויס רח' חצב 7 04-9849455
7. יצחק חדד רח' השקד 13 04-6070407
8. שי חקשורי רח' החצב 27 04-9849146
9. מאיר מלכה רח' הכלניות 38 04-9040141
10. שמעון עמאר רח' הדקל 16 04-9849140
11. מרדכי סטפנסקי רח' שיקמים 6 04-9849670