המועצה למען התושבים במגיפת הקורונה

המועצה פועלת בתחומים רבים למען התושבים במגיפת הקורונה

הן בעזרה בקניות, בחלוקת מזון, בעזרה בהנחת הארנונה

בהקמת ספריה ניידת ועוד

לצפיה בעשיה…