דלג לתוכן

ועדת השלושה- התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח

התקשרות עם המשכ"ל (החברה למשק וכלכלה)

ועדת שלושה מכרז איסוף גזם