מאגר יועצים – בעקבות הקורונה – הארכה בהגשה

בס"ד

הינכם מוזמנים להצטרף למאגר היועצים המעודכן של המועצה המקומית רכסים

בעקבות מגיפת הקורונה תינתן הערכה להגשה:

לפרטים:  מאגר יועצים – הארכת מועד