מוקד שירות לאזרח

 

המוקד העירוני משמש כמרכז בקרה בשגרה ובחירום, ומרכז את פניותיהם של תושבי היישוב ומעבירם לטיפול מקצועי במחלקות המועצה הרלוונטיות.

מתפקידי המוקד:

 קליטת פניות ציבור לגבי מפגעים סדר וניקיון בישוב.
 העברת מידע למחלקות הרלוונטיות במועצה.
 מעקב על ביצוע והעברת דיווח למנהל האגף ולדרג הניהולי במועצה.