מחלקת אחזקה

 

מחלקת אחזקה – תפקידי המחלקה

• אחזקת מתקנים בגני שעשועים.
• החלפה ותיקון ריהוט רחוב.
• תיקון והחלפת תמרורים.
• תיקון והחלפת מעקה בטיחות.
• סימון מעברי חצייה וסימון כבישים.