דלג לתוכן

מחלקת שילוט

מנהל: עמית מזרחי                                                                מזכירה: אודליה אוחיון

טלפון: 04-6090869                                                                טלפון: 04-6019451

מייל: amit@rekhasim.muni.il                                           מיילodelyao@rekhasim.muni.il

קבלת קהל: א' , ד', בין השעות 12:00 – 9:00

כתובת: הרב קוק 2 רכסים

רקע

מחלק שילוט אמונה על שיפור פני המרחב הציבורי בישוב תוך הקפדה על מראה אסתטי, שמירת איכות הסביבה ודאגה לרווחת התושבים באמצעות:

  •      מתן מענה מקצועי לתושבים, לבעלי העסקים ולבעלי התפקידים במועצה.
  •      טיפול בנושאי השילוט.

תחומי הפעילות העיקריים

  • תכנון, התקנה ואחזקת שילוט הרחובות.
  • הנחיות וייעוץ לבעלי עסקים בנושאי עיצוב שלטים.
  • חלונות ראווה וסוככים.
  • סיוע וייעוץ לגורמי המועצה בנושאי שילוט ופתרונות עיצוב.
  • אכיפת חוק העזר העירוני לשילוט.
  • גביית אגרת שילוט שנתית.
  • אחריות על לוחות מודעות עירוניים המוצבים ברחבי הישוב.

שילוט

אחד הגורמים העיקריים המשפיעים על חזות הרחוב הינו השילוט, ובכלל זה השילוט המסחרי. בהתאם לכך, נקבעו קריטריונים אחידים ואיכותיים להתקנת שילוט זה, הלוקחים בחשבון את צרכי העסקים, מחד, והאסתטיקה העירונית, מאידך.

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎חוק העזר לרכסים (מודעות ושלטים)התש"ף-2020.

הסרת שילוט שאינו עומד בקריטריונים.

הסרת שילוט לחייבי תשלום.

גביית הוצאות ביצוע בגין הסרת שלטים.

שמירה על האינטרס הציבורי בתחום איכות הסביבה.

חזות נאה ואסתטית של המרחב הציבורי

‎‎‎‎‎                                                                     *                   *                   *

עפ"י חוק עזר לרכסים(מודעות ושלטים)התש"ף-2020, הצבת שלטים ברחבי הישוב מחייבת קבלת רישיון שלט ממחלקת השילוט ותשלום אגרת שילוט כחוק. הצבת השילוט תבוצע לאחר אישור הבקשה במחלקת השילוט, קבלת רישיון שילוט ותשלום אגרת שילוט כחוק. אין להציב שילוט טרם קבלת רישיון להצבתו.

"לא יציג, לא יתקין ולא יפרסם אדם שילוט ולא ירשה לאחר מטעמו לפרסם שילוט ולא יגרום לפרסום שילוט במקום ציבורי בתחום המועצה אלא לפי רישיון שניתן לו כדין מאת ראש המועצה לפי תנאי הרישיון ולאחר ששילם אגרת שילוט הקבועה בתוספת הראשונה לחוק זה (חוק עזר לרכסים מודעות ושלטים, התשף-2020)"

חוק עזר מודעות ושילוט- רכסים

טופס הסבר לבעלי שלטים

בקשה לרישיון להצבת שילוט

הצהרה בדבר חזקת אחריות של שילוט

התחייבות בעל ההיתר לגדרות אתר הבנייה

הצהרה על הסרת שילוט