מחלקת שפ"ע

מחלקת שפ"ע – תפקידי המחלקה

• טיפול שוטף בגינות הציבוריות.
• איתור וטיפוח שטחי ציבור נוספים במהלך השנה כולה.
• ביצוע הדברה מונעת באזורים רלוונטיים באופן שוטף ועונתי.
• טיפול באיסוף פגרים בתחום המועצה.
• לכידת נחשים בתחום המועצה.
• המחלקה אחראית על פינוי פסולת ביתית, גזם וגרוטאות, ניקיון הרחובות הסרת מפגעים בהתאם לתוכנית העבודה ופניות תושבים.