דלג לתוכן

תפעול

מחלקת תפעול

מחלקת תפעול אחראית  לניקיון הכולל במרחב המועצה  ובכלל זה לפינוי האשפה הביתית, גזם וגרוטאות, טיאוט וניקיון הרחובות ,תחזוקה ,שיטור קהילתי ופיקוח.

המסגרות הכפופות למחלקת תפעול הינן: מוקד 106,אחזקה,גינון,שיטור קהילתי תברואה ואיכו"ס ,.

פעילות המחלקה:
המחלקה מופקדת על תחומי איכות החיים והסביבה .פעילותה משרתת את תושבי רכסים והבאים בשעריה החל בפינוי אשפה, גזם, גרוטאות ומחזור, גינון ונוף, ניקיון רחובות, הדברה, אחזקת תשתיות ,מבנה ציבורו גני שעשועים .

תוך הקפדה על כללי הבטיחות.

 

מטרות:

 • קידום ושיפור חזות העיר.
 • מתן שירות תברואתי לציבור התושבים והאורחים בעיר (פינוי גזם וגרוטאות, ניקיון הדברה,כלבים משוטטים)
 • איסוף אשפה ושינועה.
 • טיפול בפסולת למחזור והעצמת המחזור.
 • אחזקת דרך ושיפור סביבתי.
 • אחזקת תשתיות
 • בקרה ופיקוח על כמויות האשפה ותחנת המעבר לחסכון בהטמנת אשפה.
 • אחזקת תחום הרכב והנגרר
 • אחזקת הגינון והנוי (שצ"פ, , מתקני משחק ועוד)
 • אחזקת מבני ציבור
 • בקרת סדר ציבורי