דלג לתוכן

מכרז בית הכנסת אהבת שלום - עבודות מיזוג אויר רכסים

מכרז זוטא 05/2022

לפרטי המכרז  בית הכנסת אהבת שלום- עבודות מיזוג אוויר -רכסים

                               נספח הצעת הקבלן

                               אומדן כתב כמויות

מכרז שיפוץ ושדרוג בית הכנסת אהבת שלום רכסים

מכרז פומבי 04/2022

לפרטי המכרז  שיפוץ ושדרוג בית הכנסת אהבת שלום- רכסים

                                אומדן עלויות

                                נספח הצעת הקבלן

 

מכרז פנייה למתן שירותי הדפסה למועצה מקומית רכסים

מכרז פומבי 02/2022

מכרז לאספקה ,התקנה ,שרות ותחזוקה של מערכת מידע משאבי אנוש ושכר.

מכרז פומבי 01/2022

לפרטי המכרז משאבי אנוש ושכר

                              תשובות לשאלות הבהרה