דלג לתוכן

מכרז לאספקת שירותי טיאוט כבישים ומדרכות למ.מ.רכסים

מכרז פומבי 7/2022

_______________________________________________________________

מכרז אספקה וסריקה ארכיב רשותי דיגיטאלי מ.מ. רכסים

מכרז פומבי 11/2022

_________________________________________________________________

מכרז למתן שירותים למחלקת גביה של מ.מ. רכסים

מכרז פומבי 16/2022