דלג לתוכן

מכרזים

מכרז למתן שירותי רכישת חומרי ניקוי

למועצה מקומית רכסים 

מכרז זוטא

 מס' 16/2020

מכרז למתן שירותי אביזרים טכניים

למועצה מקומית רכסים 

מכרז זוטא

 מס' 17/2020

מכרז למתן שירותי אספקת מוצרי מזון

למועצה מקומית רכסים 

מכרז זוטא

 מס' 18/2020

מכרז למתן שירותי רכישת ציוד משרדי למועצה מקומית רכסים 

מכרז זוטא

 מס' 19/2020

פניה למתן שירותי ייעוץ וממונה בטיחות 

למועצה מקומית רכסים