דלג לתוכן

מכרזים

מכרז הקמת אולם ספורט רב תכליתי – רכסים 

מכרז פומבי

 מס' 04/2021

                   נספחים