דלג לתוכן

מכרזים

פניה למתן שירותי רכישת ריהוט לבית ספר "אוהל שרה" למועצה המקומית רכסים

מכרז זוטא 13/2021

     לפרטי המכרז  רכישת ריהוט לבית ספר   
 

                      

מכרז לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות 

מידע לניהול המועצה

מכרז פומבי

 מס' 12/2021

     לפרטי המכרז: מערכות מידע רכסים.      
 
שאלות  הבהרה: ריכוז שאלות הבהרה