דלג לתוכן

מכרז לאספקת מתקני כושר ציבוריים למועצה מקומית רכסים

מכרז פומבי 22/2021