מכרזים

מאגר יועצים

המועצה המקומית רכסים, מזמינה בזאת להצטרף למאגר היועצים שלה.

 

מכרז פאנלים סולריים

מכרז פומבי

 מס' 05/2020

מכרז לביצוע עבודות תכנון, אספקה, הקמה, הפעלה, חיבור לרשת החשמל הארצית, תחזוקה ותפעול של מתקנים סולאריים לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו – וולטאית (PV) בהספק עד 100 קו"ט בהספק מצטבר של כ-700 קו"ט על גגות ובאתרים בבעלות מועצה מקומית רכסים.