מכרז חדש – פאנלים סולריים

מכרז פומבי
05/2020
מכרז לביצוע עבודות תכנון, אספקה, הקמה, הפעלה, חיבור
לרשת החשמל הארצית, תחזוקה ותפעול של מתקנים
סולאריים לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו – וולטאית )PV )
בהספק עד 100 קו"ט בהספק מצטבר של כ-700 קו"ט על
גגות ובאתרים בבעלות מועצה מקומית רכסים

מכרז פאנלים סולריים 5-20

נספח:

סקר גגות – מכרז פאנלים סולריים.