מחלקת שילוט

עמית מזרחי
מנהל רישוי עסקים ושילוט

אודליה אוחיון
מזכירת מחלקת רישוי עסקים ושילוט

קבלת קהל: בימים א' , ד', בין השעות: 12:00 – 9:00.

רקע

מחלקת שילוט אמונה על שיפור פני המרחב הציבורי בישוב תוך הקפדה על מראה אסתטי, שמירת איכות הסביבה ודאגה לרווחת התושבים באמצעות:

1.  מתן מענה מקצועי לתושבים, לבעלי העסקים ולבעלי התפקידים במועצה.

2.  טיפול בנושאי השילוט.

תחומי הפעילות העיקריים

 • תכנון, התקנה ואחזקת שילוט הרחובות.
 • הנחיות וייעוץ לבעלי עסקים בנושאי עיצוב שלטים.
 • חלונות ראווה וסוככים.
 • סיוע וייעוץ לגורמי המועצה בנושאי שילוט ופתרונות עיצוב.
 • אכיפת חוק העזר העירוני לשילוט.
 • גביית אגרת שילוט שנתית.
 • אחריות על לוחות מודעות עירוניים המוצבים ברחבי הישוב.

שילוט

אחד הגורמים העיקריים המשפיעים על חזות הרחוב הינו השילוט, ובכלל זה השילוט המסחרי. בהתאם לכך, נקבעו קריטריונים אחידים ואיכותיים להתקנת שילוט זה, הלוקחים בחשבון את צרכי העסקים, מחד, והאסתטיקה העירונית, מאידך.

 

חוק העזר לרכסים (מודעות ושלטים)התש"ף-2020.

 • הסרת שילוט שאינו עומד בקריטריונים.
 • הסרת שילוט לחייבי תשלום.
 • גביית הוצאות ביצוע בגין הסרת שלטים.
 • שמירה על האינטרס הציבורי בתחום איכות הסביבה.
 • חזות נאה ואסתטית של המרחב הציבורי