דלג לתוכן

מערכת החינוך מתמודדת עם הקורונה

בס"ד

"ונשמרתם לנפשותיכם"

גם מערכת החינוך מתמודדת עם נגיף הקורונה

מערכת החינוך הפועלת גם היא בהתאם להוראות

קורונה ומערכת החינוך

השירות הפסיכולוגי בשיתוף מנהלת מח' החינוך …..