מערכת החינוך מתמודדת עם הקורונה

בס"ד

"ונשמרתם לנפשותכם"

גם מערכת החינוך מתמודדת עם נגיף הקורונה

מערכת החינוך הפועלת גם היא בהתאם להוראות

קורונה ומערכת החינוך

השירות הפסיכולוגי בשיתוף מנהלת מח' החינוך …..