בתי עסק בהם ניתן שירות לציבור, צריכים להיות נגישים לאנשים עם מוגבלות, בהתאם לחוק.
על-מנת להבטיח זאת, נדרשים בתי העסק להראות, גם במסגרת הליך קבלת רישיון עסק או חידושו כי מתקיימות בהם התאמות הנגישות
אישור נגישות בית עסק – מבנה ושירות הינו תנאי לקבלת רישיון העסק.

לשימושך קישורים לאתר נציבות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות: