עזרה חדשנית לתושבים – ספריה ניידת

בס"ד

הספריה הניידת – לשירותכם

הזמינו ספרים במוקד

04- 6621531

לפרטים  ספריה ניידת