דלג לתוכן

פרוטוקולים – ישיבות מועצה

שנת 2021

פרוטוקול ישיבת מועצה 8.2021

פרוטוקול ישיבת מועצה 08.2021

פרוטוקול ישיבת מועצה 7.2021

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המנין 07.2021

פרוטוקול ישיבת מועצה 6.2021

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המנין 06.2021

פרוטוקול ישיבת מועצה 5.2021

פרוטוקול ישיבת מועצה 05.2021 (2)

פרוטוקול ישיבת מועצה04.2021

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המנין‎03.2021

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המנין 02.2021

 

שנת 2020

שנת 2019

שנת 2018 

שנת 2017

שנת 2016