דלג לתוכן

פרוטוקולים – ישיבות מועצה

שנת 2022

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המנין 17.2022

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 16.2022

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המנין 15.2022

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המנין 14.2022

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המנין 13.2022

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המנין 12.2022

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המנין 11.2022

10.2022 פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המנין

פרוטוקול ישיבת מועצה 09.22

פרוטוקול ישיבת מועצה 08.2022

פרוטוקול ישיבת מועצה 07.2022

פרטוקול ישיבת מועצה 06.2022

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המנין 05.2022

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המנין 04.2022

פרוטוקול ישיבת מועצה 03.2022

פרוטוקול ישיבת מועצה 02.2022

פרוטוקול ישיבת מועצה 01.2022

שנת 2021

פרוטוקול ישיבת מועצה 12.2021

פרוטוקול ישיבת מועצה 11.2021

פרוטוקול ישיבת מועצה 10.2021

פרוטוקול ישיבת מועצה 09.2021

פרוטוקול ישיבת מועצה 08.2021

פרוטוקול ישיבת מועצה 7.2021

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המנין 07.2021

פרוטוקול ישיבת מועצה 6.2021

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המנין 06.2021

פרוטוקול ישיבת מועצה 5.2021

פרוטוקול ישיבת מועצה 05.2021 (2)

פרוטוקול ישיבת מועצה04.2021

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המנין‎03.2021

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המנין 02.2021

 

שנת 2020

שנת 2019

שנת 2018 

שנת 2017

שנת 2016