דלג לתוכן

פרויקט "בשבתך בביתך"

פרויקט "בשבתך בביתך"

לאור המצב הבלתי שיגרתי, בו היכלי הישיבות עדיין סגורים.

וכדי להגדיל תורה ולהאדירה יוצאת המועצה בפרויקט הנפלא "בשבתך בביתך"

לעידוד לימוד התורה לבחורי הישיבות הגדולות והקטנות

לפרטים: בשבתך בשבתך בביתך פרויקט