דלג לתוכן

רישוי עסקים

מועצה מקומית רכסים מעודדת את פתיחתם של עסקים בתחום הישוב מתוך מטרה

לסייע לפרנסתם ואיכות החיים של תושבי המקום ולהגדיל את מגוון השירותים בתחומי הישוב.

במקביל המועצה רואה לנגד עיניה את רווחתם של תושבי המקום המבקשים לחיות

בסביבה כפרית, שקטה נקיה, בטוחה ובריאה.

בהינתן רישיון עסק, שמירה על אורח החיים ואיכות הסביבה יהוו נדבך חשוב בשיקוליי המועצה.

מידע נוסף באתר משרד הפנים

 

הנחיות ומידע לרישוי עסקים

טופס בקשה לרישיון עסק

חוק רישוי עסקים

צו רישוי עסקים

תקנות רישוי עסקים