דלג לתוכן

רשימת בתי ספר

שם ביה"ס כתובת טל' בבי"ס פקס מייל
תלמוד תורה

תשב"ר הרב

רח' מעלות דוד 1 04-9847734 04-9847735 tashbar@bezeqint.net
תלמוד תורה

יקירי רכסים

רח' הרב עובדיה יוסף 12 04-9847869 04-9849486 yakirayr@gmail.com
תלמוד תורה

דרכי תורה

רח' בני תורה 46 04-9847495   daninon11@gmail.com
תלמוד תורה

תורת חיים

רח' הרב קוק 26 04-9040427 537941186 rptk@neto.net.il
בית ספר

בית יעקב יסודי

רח' דרך הרב 7 04-9846480 04-9847884 312314@chatz.org.il
בית ספר

בית יעקב תיכון

רח' חצב 2 04-9040487 04-9849502 seminarechasim@gmail.com
בית ספר

אוהל שרה

רח' הרב עובדיה יוסף 14 072-2507086 04-9040442 ohelsara.r@gmail.com
בית ספר

בת מלך

רח' האורנים 14 04-9849787   batmelech@012.net.il
צוהר לטוהר קריית אור חדש 04-8722526 04-9846138 8722526@gmail.com
אור חדש

יסודי תורני

קריית אור חדש 04-9846511 ———- betzavta.yesodi@gmail.com
אור חדש בנות קריית אור חדש 04-9846511 04-9846066 orchadashb540@gmail.com
תלמוד תורה

מפי עוללים

האורנים 14 04-9040908 04-9040908 mipio2006@gmail.com
בית ספר

תיכון ממגד גבעות

האלונים  34 04-6444862   mg6444862@gmail.com
חכמת ישראל קריית אור חדש 04-6043347 04-9846138 hoc.israel@gmail.com