פרטי יצירת קשר

דן כהן
ראש המועצה
רח' שימעונוביץ 3

יצחק רייך
סגן ומ"מ
רח' חצב 7

פנחס ברויאר
רח' הדקל 20

אברהם ישעיה דנציגר
רח' סביון 20

מיכאל פוקס
רח' סביון 38

איתמר ויס
רח' חצב 7

יצחק חדד
רח' השקד 13

שי חקשורי
רח' החצב 27

מאיר מלכה
רח' הכלניות 38

שמעון עמאר
רח' הדקל 16

מרדכי סטפנסקי
רח' שיקמים 6