דלג לתוכן

מחלקת שילוט

עמית מזרחי – מנהל מח' שילוט

טל': 04-6090869     מייל: amit@rekhasim.muni.il

מזכירה: אודליה אוחיון

טלפון: 04-6019451

מייל: odelyao@rekhasim.muni.il

קבלת קהל: א' , ד', בין השעות 12:00 – 9:00

 

רקע

מחלק שילוט אמונה על שיפור פני המרחב הציבורי בישוב תוך הקפדה על מראה אסתטי, שמירת איכות הסביבה ודאגה לרווחת התושבים באמצעות:

1.  מתן מענה מקצועי לתושבים, לבעלי העסקים ולבעלי התפקידים במועצה.

2.  טיפול בנושאי השילוט.

תחומי הפעילות העיקריים

תכנון, התקנה ואחזקת שילוט הרחובות.

הנחיות וייעוץ לבעלי עסקים בנושאי עיצוב שלטים.

חלונות ראווה וסוככים.

סיוע וייעוץ לגורמי המועצה בנושאי שילוט ופתרונות עיצוב.

אכיפת חוק העזר העירוני לשילוט.

גביית אגרת שילוט שנתית.

אחריות על לוחות מודעות עירוניים המוצבים ברחבי הישוב.

שילוט

אחד הגורמים העיקריים המשפיעים על חזות הרחוב הינו השילוט, ובכלל זה השילוט המסחרי. בהתאם לכך, נקבעו קריטריונים אחידים ואיכותיים להתקנת שילוט זה, הלוקחים בחשבון את צרכי העסקים, מחד, והאסתטיקה העירונית, מאידך.

 

חוק העזר לרכסים (מודעות ושלטים)התש"ף-2020.

הסרט שילוט שאינו עומד בקריטריונים.

הסרט שילוט לחייבי תשלום.

גביית הוצאות ביצוע בגין הסרת שלטים.

שמירה על האינטרס הציבורי בתחום איכות הסביבה.

חזות נאה ואסתטית של המרחב הציבורי

מסמכים נדרשים להגשת בקשה

בקשה לרישיון להצבת שילוט

הצהרה בדבר חזקת אחריות של שילוט

התחייבות בעל ההיתר לגדרות אתר הבנייה

הצהרה על הסרת שילוט

חוק עזר מודעות ושילוט- רכסים

הליך פרסום בלוחות מודעות

טופס לוחות מודעות

טופס ללוחות מודעות למחלקות המועצה